Ruimtevragers/ambities

In de vorige paragraaf zijn de ruimtevragers/ambities beschreven. Het gaat om de volgende ruimtevragers/ambities:

omschrijving (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

2020

2021

2022

2023

Omgevingswet

-350

-350

p.m.

p.m.

Klimaatadaptatie en circulaire economie

-510

-510

-510

p.m.

Capaciteit energietransitie

-170

-170

-170

p.m.

Routekaart uitvoeringsbudget (1.813.000 / 4 jaar)

-453

-453

-453

p.m.

Kennis en innovatie regio

-100

-100

-100

p.m.

Dekking geregeld in de Kadernota 2019 via reserve Duurzaamheid

250

250

200

0

Investeringen energietransitie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uitvoeren klimaatstresstest Deltaplan ruimtelijke klimaatadaptatie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2019

-9

-9

-9

-9

Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2020

0

-5

-5

-5

Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2021

0

0

-7

-7

Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2022

0

0

0

-5

Extra parkeerplaatsen basisschool Elif

0

-2

-2

-2

Intensivering onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling in Risdam Noord

0

0

-146

-145

Ontwikkeling locatie oude hockeyvelden Nieuwe Steen: grondkosten, realisatie IKEC en sportveld

0

-63

-505

-505

De Nieuwe Winkelstraat

0

0

-15

-15

Werkbudget Economische zaken

-35

-35

-35

-35

Bloemenmanden in de stad (hanging baskets)

-24

-24

-24

-24

Dekking bloemenmanden uit Wijkbudgetten

24

24

24

24

Uitvoeringsprogramma Holland Boven Amsterdam (HBA)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pact van Westfriesland

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Fietsnota: fietsvoorziening binnenstad

0

-25

-25

-25

Reconstructie kruising Dinkelweg-Maasweg-Grevelingenweg

-19

-19

-19

-19

Bijdrage aan regionale aanpak waterplantenoverlast Markermeer

-15

-15

-15

-15

Extra middelen Fietsnota

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Investeringen in fietsstallingsruimte

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opstellen masterplan Infrastructuur + bereikbaarheid binnenstad

-50

0

0

0

Zichtscherm keerspoor

0

0

0

p.m.

REA (Regionaal Economische Agenda) Westfriesland

-62

-62

-62

-62

Aanlichten historische gebouwen in Hoorn

-13

-13

-13

-13

Exploitatielasten aanlichten historische gebouwen

-8

-8

-8

-8

Verhuizing Blauwe Schuit samen met Muziekschool Gerard Boedijn

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Verhuizing bibliotheek centrum

0

0

p.m.

p.m.

Uitvoeringsmaatregelen onderzoek toegankelijkheid Hoornse gebouwen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaarlijks budget voor grote (sport)evenementen

0

0

-50

-50

Herinrichting Westerdijk (kapitaallasten)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toekomstbestendige sportaccommodaties (dekking door diverse posten)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toekomstbestendige sportaccommodaties: dekking subsidies, onderhoudsbudgetten, exploitatiebijdrage, kostendrager

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Voorbereiding uitbreiding Westfries Museum/Hoorn CS (100.000 euro in 5 jaar afschrijven)

p.m.

-21

-20

-20

Realisatie uitbreiding Westfries Museum (dekking: financieringsstrategie)

0

p.m.

p.m.

p.m.

Uitbreiding WFM: dekking financieringsstrategie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Buitensportvoorzieningen (dekking door diverse posten)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Buitensportvoorzieningen: dekking: cofinanciering, besparing, budgetten stadsbeheer/wijkbudgetten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Lokale uitwerking landelijke sportakkoord (dekking: compensatie deelakkoorden)

-50

-50

-50

-50

Lokale uitwerking sportakkoorden: dekking compensatie deelakkoorden

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Aanbesteding accountant

-15

-15

-15

-15

Herhuisvesting/Huis van de stad

0

0

0

-1.000

ICT: organisatie ICT-dienstverlening

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Reddingsbrigade

0

p.m.

p.m.

p.m.

Extra kosten Regionale Nieuwkomersvoorziening

-45

-45

-45

-45

Evaluatie Stand By

-30

-30

-30

-30

Vergroten van het bereik doelgroepen

-192

-289

-289

-289

Intensiveren schuldhulpverlening

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Incidentele dekking door armoedegelden kinderen incl. restant 2017 + innovatiegelden

87

87

87

0

Armoedeval uitvoeringskosten/ implementatie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Intensiveren Jongerenloket

-25

-25

-25

-25

Wonen boven en in winkels (amendement raad)

-75

-75

-75

-75

totaal

-1.889

-2.052

-2.410

-2.468

onderuitputting

300

350

400

400

totaal inclusief onderuitputting

-1.589

-1.702

-2.010

-2.068

Voor een nadere beschrijving van de ruimtevragers verwijzen wij naar de Kadernota 2019.