Septembercirculaire

1.3 Septembercirculaire

De informatie wordt op dit moment verwerkt. In de definitieve versie van de Begroting 2020 komen de gevolgen door de septembercirculaire hier te staan.
Voor de beraadslaging over de Begroting 2020 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële gevolgen, zodat dat meegenomen kan worden in de discussie.