Overzicht projecten

Realiseren Parkeren Westfriezen

Doelstelling

Oplossen van parkeeroverlast in de wijk bij de accommodatie van SV Westfriezen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Aanleg van een parkeerplaats op het landje van Mak (gemeentelijk eigendom).