Overzicht projecten

Modernisering stadhuis

Doelstelling

Doelstelling van dit project: een modern, duurzaam, op de toekomst ingericht nieuwe huisvesting voor de bezoekers, de organisatie en het bestuur.
De gemeenteraad heeft in juli 2019 besloten tot uitwerking van een Programma van Eisen voor zowel het scenario renovatie als het scenario nieuwbouw (in de Poort van Hoorn) en het uitwerken van visies voor beide scenario’s. De kapitaallasten die gemoeid zijn met de uitwerking hiervan komen ten laste van het begrotingsresultaat (via de lijst van ruimtevragers).
De kapitaallasten voor het scenario waartoe naar verwachting in 2020 wordt besloten door de gemeenteraad, worden op z’n vroegst vanaf 2022 opgenomen in de begroting.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Opstellen Programma van Eisen voor zowel het scenario renovatie als het scenario nieuwbouw (in de Poort van Hoorn).
  • Opstellen visie voor scenario renovatie en voor scenario nieuwbouw.
  • Het na besluitvorming uitwerken van het door de gemeenteraad gekozen scenario aan de hand van de aanbestedingsvorm.