Overzicht projecten

Herontwikkeling locatie Oude Hockeyvelden

Doelstelling

Integrale ontwikkeling van de locatie oude hockeyvelden met daarin de realisatie van:

  • Een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) en gymzalen.
  • (Sociale) woningbouw.
  • Voldoende parkeergelegenheid voor de functies in het plangebied en gebruik door de omgeving.

Het doel voor 2020 is het plan verder voor te bereiden en de ruimtelijke procedure op te starten en de grondexploitatie te openen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Definitief programma voor de locatie bepalen.
  • Voor het woningbouwprogramma vindt afstemming plaats met Intermaris en mogelijk een marktpartij. Voor de realisatie van het IKEC wordt intensief samengewerkt met de partners (onderwijs, zorg, kinderopvang).
  • Voor het parkeerterrein wordt gesproken met de eigenaren in het omliggende kantorengebied om zodoende een passende oplossing te vinden voor het huidige parkeerterrein die bij de oude hockeyvelden hoort.
  • Aan de hand van het definitieve programma wordt de grondexploitatie opgesteld en de bestemmingsplanprocedure gestart.