Overzicht projecten

Herinrichting Kerkplein

Doelstelling

De gemeenteraad heeft zich in september 2018 en bij de behandeling van de Begroting 2019 uitgesproken over de herinrichting van het Kerkplein. De realisatie van de herinrichting vindt plaats in afstemming met de verbouwing van de Grote Kerk naar hotel. De huidige planning voorziet in het in (her)gebruik nemen van het nieuwe plein voor de zomer 2020.
De nieuwe inrichting van het Kerkplein draagt bij aan het verbeteren van het verblijven in de binnenstad en op het Kerkplein in het bijzonder.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Realisatie van de herinrichting.
  • Het plaatsen van Oud-Hollandse verlichting met LED.
  • Het aanlichten van de kerk en de aan het plein liggende/grenzende monumenten: de Boterhal, het 1940-1945 monument, het Oude Vrouwenpoortje (bibliotheek) en het Admiraliteitspoortje.