Overzicht projecten

Oplossen knelpunt turborotonde

Doelstelling

Verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid voor het autoverkeer op de Provincialeweg van en naar de A7 en het fietsverkeer over de Berkhouterweg.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Uitvoeren van de herinrichting van de Berkhouterweg en Provincialeweg (afgerond medio 2020).
  • Voldoen aan en invullen voorwaarden subsidie Provincie Noord-Holland (voor de herinrichting Berkhouterweg).
  • Realiseren van een nieuw functioneel en duurzaam beheerdersgebouw inclusief opslagruimte op de begraafplaats Berkhouterweg.