Overzicht projecten

Realisatie Integraal Kind- en Expertisecentrum

Doelstelling

De gemeente ontwikkelt samen met de partners van het speciaal basis onderwijs (Stichting Trigoon), kinderopvang (Stichting Kinderopvang Hoorn) en een zorgpartner (op basis van het huidige aanbestedingscontract voor de jeugdzorg is dit Parlan) het Integraal Kind- en Expertisecentrum (IKEC). De ambitie van het IKEC is om alle expertise te bundelen en daarmee de pedagogische omgeving voor jonge kinderen van 0 tot en met 12 jaar in Hoorn en de regio te versterken.
Specifiek voor 2020 is het doel gezamenlijk een gebouw te ontwerpen met buitenruimte waar de partners optimaal in kunnen samenwerken.

Wat gaan we daarvoor doen?

De kavel voor het IKEC maakt onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan van het ontwikkelgebied Oude Hockeyvelden Nieuwe Steen.

  • In 2020 werken wij verder aan het voorlopig ontwerp van het gebouw in samenwerking met de architect KRFT tot aan het definitief ontwerp.
  • De installateur, constructeur en tevens de aannemer selecteren en contracteren wij via de Europese procedure in 2020.
  • In 2020 wordt gestart met het met technisch ontwerp en een aanvang gemaakt met de bouw, samen met de aannemer.

De start van de bouw hangt nauw samen met het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure voor de gehele locatie (zie ook project Herontwikkeling locatie Oude Hockeyvelden).