Overzicht projecten

Bangert en Oosterpolder

Doelstelling

Het doel van dit programma is het voorzien in de woningbehoefte.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Opleveren van de laatste 73 eengezinswoningen (koop) in fase 3 en 4.
  • Opleveren zorgcentrum met daarboven 30 meergezinswoningen (huur) in fase 3.
  • Start bouw en opleveren 115 eengezins- en 20 meergezinswoningen (koop) in fase 5B.
  • Start bouw en opleveren van 15 eengezins- en 20 meergezinswoningen (huur) in fase 5B.
  • Uitwerken diverse varianten voor een mogelijke invulling van de groenzone N23.