Overzicht programma's

Waterfront

Doelstelling

Het doel van dit programma is het nog beter benutten van de ligging van Hoorn aan het water en het verbeteren van de bereikbaarheid over het water.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Vaststellen Definitief ontwerp inrichting Stadsstrand en fiets-/voetpad Westerdijk.
 • Uitvoering werkzaamheden aan Stadsstrand en fiets-/voetpad Westerdijk.
 • Aanvraag subsidie Stadsstrand en fiets-/voetpad Westerdijk.
 • Aanvragen definitief uitvoeringskrediet.
 • Start monitoren zwemwater voor zwemwaterprofiel.
 • Aanpassen bestemmingsplan en aanvragen vergunningen.
 • Voorbereiden horeca stadsstrand.
 • Ruimtelijk mogelijk maken ontwikkeling Marina Kaap Hoorn (Schelphoek).
 • Beter benutten van de kwaliteiten van de haven door het versterken van de organisatie, het verbeteren van de dienstverlening en het inzetten van initiatieven ter versterking van (water)recreatie en toerisme.
 • Controle/toezicht op overlast kustgebied van Julianapark tot en met Schouwburg.
 • Samen met Rijk, provincies, gemeenten en private partijen (watersportverbonden, commerciële en verenigingshavens) fonteinkruid maaien in het Markermeer (uitvoeren samenwerkingsovereenkomst).
 • Stimuleren van gebruik fonteinkruid als grondstof.
 • Realiseren zwemwaterlocatie Visserseiland.

Er is een relatie met de volgend onderdelen van de beleidsbegroting: Openbare Orde en Veiligheid, Verkeer, vervoer en waterstaat en Economie (beleidsveld toerisme).