Overzicht programma's

Poort van Hoorn

Doelstelling

Het doel van de Poort van Hoorn is het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief en comfortabel multimodaal knooppunt, het creëren van een aantrekkelijk stedelijk milieu met ruimte voor woningen en andere stedelijke functies en dit gekoppeld aan een hoogwaardige openbare ruimte.
Voor het realiseren van deze doelstelling willen we twee krachtige woonmilieus creëren ten noorden en ten zuiden van het spoor, de traverse een functie als ‘Podium’ geven, de singelstructuur aan de zuidzijde van het station herstellen, en zorgen dat de Poort van Hoorn van functionele betekenis is voor heel Hoorn én de regio Westfriesland en als laatste dat de multimodale bereikbaarheid maatwerk is voor alle doelgroepen en vervoerswijzen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, NS, Prorail en de Provincie Noord Holland.
  • In samenwerking tussen gemeente, NS, Prorail en de Provincie Noord Holland opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp.
  • Het sluiten van een realisatie/anterieure overeenkomst tussen gemeente, NS, Prorail en de Provincie Noord Holland.
  • Het voorbereiden en indien mogelijk in procedure brengen van een bestemmingsplan dat realisatie van de doelstelling mogelijk maakt.