Overzicht programma's

Grote Waal Samen Sterk

Doelstelling

De Grote Waal is een toekomstbestendige wijk. In 2022 is er meer maatschappelijke betrokkenheid in de Grote Waal. Dit doen we door onder andere de sociale structuur te versterken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Een nieuwe inrichting van Dwaalpark zorgt voor een recreatieve, sportieve en culturele functie.
  • Faciliteren van een jaarlijkse festival dag voor kinderen georganiseerd door verschillende samenwerkende partijen.
  • Oprichten van een kinderwijkraad (Kindkracht).
  • Meer toezicht op veiligheid van bewoners in de buurten te starten met Siriusstraat en Astronautenweg.
  • Versterken van netwerken in de wijk.
  • In kaart brengen van bestaande ontmoeting(splekken) in de wijk.
  • Opleveren van 192 appartementen in de Siriusstraat.