Onze ambities

Duurzame stad

Hoorn klimaatneutraal in 2040. Dát is het doel waar we naar toe werken. Maar dat kan de gemeente niet alleen. Lokale en regionale samenwerking is de sleutel naar het realiseren van de ambitie. We geven het goede voorbeeld en inspireren, enthousiasmeren en steunen vooral ook anderen in onze stad om te werken aan een duurzame stad.
We willen onze stad goed achterlaten aan toekomstige generaties en investeren daarom in een groene en levendige en duurzame stad. Vanuit de opgave geven wij hier vorm aan door met de inwoners en bedrijven in de gemeente een duurzaamheidsambitie na te streven. “Samen voor een Duurzame Stad” is erop gericht om in de huidige behoefte van de inwoners van Hoorn te voorzien zonder dat de toekomst van mens, milieu of economie in gevaar komt. De focus ligt op energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Wat zijn onze uitdagingen

Uitdagingen zijn:

 • In de toekomst kunnen huishoudens geen gebruik meer maken van aardgas. We moeten komen tot aardgasvrije woningen en gebouwen.
 • Het realiseren van een energieneutrale en klimaatbestendige stad met een circulaire economie (hergebruik van producten en grondstoffen) als ingrijpende ontwikkeling.
 • Omgaan met veranderingen in het landschap en de infrastructuur door het inpassen van duurzame energie- opweksystemen als zonnepanelen en windmolens.
 • We moeten ons voorbereiden op een toename van de hoeveelheid neerslag en de temperatuurstijging.

Hoe pakken we die uitdagingen aan?

 • Het programma Duurzame Stad is een van onze belangrijkste prioriteiten, met als einddoel: Hoorn Klimaatneutraal in 2040. De speerpunten in dit programma zijn: energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit.
 • We zetten in op de randvoorwaarden van het programma: 1) in balans brengen van ambitie en financiën, 2) regionale samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs, 3) continue communicatie tussen alle betrokken partijen en 4) innovatie omdat bestaande technieken niet toereikend zijn voor de realisatie van de ambitie.

Speerpunten 2020

Dit zijn de absolute speerpunten voor 2020:

 • Investeren in de wijkaanpak (klimaatadaptatie, energietransitie, communicatie, zoeken naar andere warmtebronnen om van het aardgas af te gaan).
 • Vastgestelde uitvoeringsprogramma’s Klimaatadaptatie, Westfries Energie Kompas en Circulair Hoorn.
 • Het starten van de Communicatiecampagne Hoorn bespaart.
 • Verstrekken van leningen voor het verduurzamen van woningen (opwek en besparing: plaatsen zonnepanelen, isoleren, etc.).
 • Een operatief revolverend fonds.
 • Het afronden van de klimaatstresstest en risicodialoog.
 • Regionale samenwerking door het invullen en uitvoeren van het Westfries Energiekompas (energieneutraal) en het Deltaplan Ruimtelijke Klimaatadaptatie (waterbestendig en robuust).

Beleidsvelden

Projecten