Onze ambities

Levendige en gastvrije stad

Hoorn is een levendige en gastvrije stad waar voor jong en oud veel te doen is. De stad heeft een belangrijke functie als cultureel- en koopcentrum van Westfriesland. Hoorn is een echte evenementenstad en heeft een uitnodigend ondernemersklimaat. De goede voorzieningen op het gebied van muziek, kunst en cultuur en ook sport zorgen ervoor dat Hoorn een aantrekkelijke stad is en blijft. Met de prachtige ligging aan het water en het historische decor van de binnenstad heeft Hoorn unieke kwaliteiten in handen om veel mensen aan te spreken.

Wat zijn onze uitdagingen

We willen Hoorn als aantrekkelijke stad versterken.

 • Samen met ondernemers en pandeigenaren in de binnenstad werken wij aan concrete plannen om winkelleegstand te voorkomen of terug te dringen.
 • We zetten een volgende stap in de promotie van onze stad als de Stad van de Gouden Eeuw.
 • We gaan onze unieke ligging aan het Markermeer beter benutten door nieuwe ontwikkelingen aan het water te stimuleren en te investeren in de kwaliteit van de haven(s) en waterrecreatie.

Hoe pakken we die uitdagingen aan?

 • We gaan samen met de ondernemers en andere partijen in de stad oplossingen uit denken en werken aan initiatieven die de (binnen)stad versterken.
 • De ambitie om ‘meer stad’ te worden maakt duidelijk dat het voor de vitaliteit van Hoorn noodzakelijk is om de juiste bezoekers, bewoners en ondernemers naar Hoorn te trekken. Dat doen we onder andere door promotie, het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte en het beleefbaar maken van erfgoed.
 • Na de initiatieffase van de promotie van Hoorn en de regio Holland boven Amsterdam is het tijd om de volgende stap te zetten in de (door)ontwikkeling van de promotie van Hoorn, als dé Stad van de Gouden Eeuw. We investeren in de programmering van de activiteiten in de stad; meer redenen om naar Hoorn te komen en zetten Hoorn op de kaart als aantrekkelijke bestemming voor toeristen en dagjesmensen.
 • We gaan door met de voorbereidingen van de aanleg van het stadsstrand, dat Hoorn meer gezicht aan het water geeft. We verbinden partijen in en rond de haven(s) om te komen tot initiatieven ter versterking van (water)recreatie en toerisme. Daarnaast zetten we in op het verbeteren van de dienstverlening en organisatie van de haven(s). We versterken de levendigheid, het imago, de bereikbaarheid en aantrekkingskracht van de havens door promotie, het maaien van fonteinkruid en het verbeteren van de samenwerking in de haven(s).

Speerpunten 2020

Dit zijn de absolute speerpunten voor 2020:

 • De Alliantie Markermeerdijken start met de aanleg van de oeverdijk. In 2020 werken wij een definitief ontwerp uit van het stadsstrand en het fiets- en wandelpad langs de Westerdijk.
 • Ontwikkelen lokaal gastheerschap.
 • Ontwikkelen en inzetten van de volgende fase van de promotie van Hoorn.
 • Versterken van de havenorganisatie.
 • Uitvoeren herinrichting Kerkplein (verbeteren kwaliteit openbare ruimte) als onderdeel Binnenstadsvisie.
 • Aanlichten monumenten (beleefbaar maken erfgoed) en het vervangen van openbare verlichting in nieuwe oud-Hollandse verlichting.

Beleidsvelden

Projecten