Programma overzicht

Toerisme

Doelstelling

Hoorn neemt als Stad van de Gouden Eeuw een belangrijke toeristische positie in binnen Nederland en heeft een culturele regiofunctie binnen Westfriesland. Hoorn is een levendige en gastvrije stad waar voor jong en oud veel te doen is. Hoorn is een echte evenementenstad en heeft goede voorzieningen op het gebied van muziek, kunst, cultuur en gastronomie. Ook sportevenementen zetten Hoorn op de kaart. Met de prachtige ligging aan het Markermeer en het historische decor van de binnenstad heeft Hoorn unieke kwaliteiten in handen om veel mensen aan te spreken.
We richten ons op:

 • Het creëren voor en met de (culturele) ondernemers van een optimaal vestigingsklimaat.
 • Een duidelijke promotie van Hoorn en de regio.
 • (Boven)regionale samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland 7.1.
 • Participatie in landelijke en (boven)regionale netwerken en samenwerkingsverbanden zoals Holland Boven Amsterdam en G-40.

Resultaten

 1. Een toename van het aantal bezoekers, verlenging van de verblijfsduur en een stijging van de uitgaven in Hoorn. In alle gevallen wordt ingezet op een stijging van 2,5%. Hier wordt aangesloten bij de doelstellingen van o.a. de Destinatiemarketing Organisatie Holland boven Amsterdam en de Toeristische Agenda Westfriesland 2016-2019.
 2. Het stimuleren van het lokaal gastheerschap.
 3. Toerisme, Kunst en Cultuur, (Cultureel) Erfgoed, Sport en Recreatie maken als totaal deel uit van de stadspromotie van Hoorn, Westfriesland en van Holland boven Amsterdam.
 4. Samen met Westfriese bedrijven en gemeenten een Toeristisch Platform Westfriesland oprichten. Dat zich richt op het verhaal van de Gouden Eeuw. Dit draagt bij aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland 7.1.

Prestaties in 2020

 1. Het (laten) promoten van Hoorn als Stad van de Gouden Eeuw met als resultaat dat het aantal bezoekers aan Hoorn toeneemt door:
 • opdracht geven en input leveren aan de Destinatiemarketing Organisatie Holland boven Amsterdam;
 • ondersteunen van de lokale promotie van Hoorn;
 • het Toeristisch Platform Westfriesland vormgeven om op regionale schaal productontwikkeling in het kader van de Gouden Eeuw te realiseren;
 • subsidie verlenen aan evenementen die bijdragen aan de beoogde resultaten;
 • versterken van de levendigheid, imago, bereikbaarheid en aantrekkingskracht van de havens door promotie, het maaien van fonteinkruid en het verbeteren van de samenwerking tussen de vijf havens.
 1. Ondersteunen van instellingen bij de (door)ontwikkeling van de promotie en profilering van Hoorn als dé Stad van de Gouden Eeuw.
 2. Vormgeven aan het lokaal gastheerschap in Hoorn. Daarbij wordt ingezet op een actieve en persoonlijke benadering. Voor de ondernemers worden cursussen, excursies en workshops georganiseerd.
 3. Uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1, voor het onderdeel Vrije tijd.
 4. Meewerken aan het uitvoeringsprogramma Ambities Holland boven Amsterdam 2040. En het uitvoeren van het jaarplan 2020 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

De lasten en baten van dit beleidsveld zijn meegenomen in beleidsveld 5.3 Sport en recreatie.