Programma overzicht

Water- en havenbeheer

Doelstelling

Met de prachtige ligging aan het Markermeer en het historische decor van de binnenstad blijft Hoorn een uniek maritiem centrum van Nederland. Van handel tot toerisme heeft de stad zich steeds weer herontdekt met het water als leidraad. Met de komst van het grote stadsstrand slaan we opnieuw een nieuwe richting in en zal het water voor nog meer mensen toegankelijk worden. Naast de komst van een stadsstrand, zijn de (huidige) havens en watersportvoorzieningen aan een belangrijke vernieuwingsslag begonnen. Samenwerking is het grote motto waarbij de focus vooral ligt op een beter afgestemd regionaal toeristisch product.
We zetten actief in op verbinding over water en stimuleren de recreatieve ontwikkeling van Hoorn en de regio. Daarnaast zorgen we voor een veilige en gezonde leefomgeving in en rond de havens in Hoorn.

Resultaten

Havens

  1. Afsluiten verkenning toerisme en promotie van Hoornse Havens.
  2. Efficiëntere en meer centrale havendienst.
  3. Brede coördinerende rol voor havendienst nieuwe stijl bij gastheerschap en nautisch/toeristische ontwikkeling (HBA, Witte vloot, etc.).

*: zie ook hoofdstuk projecten, programma Waterfront.

Prestaties in 2020

  1. Vergroten van de samenwerking tussen de betrokken partijen.
  2. Selectie van een nieuw betaal- en managementsysteem voor de haven.
  3. Versterken havenorganisatie.
  4. Verbeteren van de dienstverlening in de haven.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Water- en havenbeheer

-590

-177

-693

507

-185

-169

-169

-170

Totaal saldo van baten en lasten

-590

-177

-693

507

-185

-169

-169

-170

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

466

2

2

2

2

2

Resultaat

-124

-175

-184

-167

-167

-169

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Er zijn binnen dit beleidsveld geen grote verschillen tussen de Begroting 2020 en de Begroting 2019.