Programma overzicht

Begraafplaatsen

Doelstelling

Hoorn heeft voldoende mogelijkheden voor inwoners om in de eigen gemeente begraven te worden. De huidige begraafplaatsen bieden voldoende begraafcapaciteit. Hoorn hanteert bovendien een klantvriendelijk begraafplaatsbeheer, waarbij nabestaanden ruime mogelijkheden hebben om het graf naar keuze te bekleden. Hoorn streeft ernaar deze situatie ook voor de toekomst te garanderen.

Resultaten

Informatieverstrekking op de begraafplaatsen actualiseren.

Prestaties in 2020

  1. Duidelijk informatiebord en plattegrond op onze begraafplaatsen.
  2. Oorlogsgraven duidelijker zichtbaar maken.
  3. Er is een aanpassing van de Wet op de lijkbezorging aangekondigd. Wij houden in de gaten of en welke gevolgen dat heeft voor onze verordening en regels.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Begraafplaatsen

-84

-51

-337

275

-62

-62

-62

-54

Totaal saldo van baten en lasten

-84

-51

-337

275

-62

-62

-62

-54

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

0

0

0

0

0

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Er zijn geen grote verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2019.