Programma overzicht

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Hoofddoelstelling

Hoorn wil 'meer stad' worden. Het doel is een levendige stad met mooie voorzieningen, aantrekkelijke woonwijken, een goede economie en een bevolkingsopbouw in balans. De woon- en leefkwaliteit in de wijken en dorpen is een topprioriteit. Een goede ruimtelijke opbouw van de stad draagt bij aan deze ambities. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de woningschaarste (voldoende woningen van het juiste type) en de energietransitie (o.a. klimaatneutrale stad) en klimaatverandering. Samen met onze inwoners dragen we de zorg voor onze openbare ruimte en gebouwde omgeving. Bij de inrichting betrekken we onze inwoners en benutten we de dynamiek en creativiteit van bewoners en bedrijven.

Beleidsvelden

Ruimtelijke ordening
Volkshuisvesting
Wijkgericht werken
Grondzaken
Dit programma kent een sterke relatie met de inhoudelijke programma’s en projecten, waaronder de programma’s Omgevingswet, Duurzamheid, Poort van Hoorn, Waterfront, Hoorn-Noord/Venenlaankwartier, Grote Waal, Bangert & Oosterpolder en Kansen voor de Kersenboogerd.
Voor langer zelfstandig wonen ligt er een relatie met programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en met de gebiedsprogramma’s.

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Ruimtelijke ordening

-1.071

-1.618

-1.891

63

-1.828

-1.834

-1.838

-1.841

Volkshuisvesting

-1.363

-2.863

-4.321

2.100

-2.222

-2.398

-2.404

-2.344

Wijkgericht werken

-711

-1.965

-1.485

0

-1.485

-1.572

-1.403

-1.257

Grondzaken

3.047

188

-13.314

14.791

1.478

178

178

178

Totaal saldo van baten en lasten

-100

-6.258

-21.011

16.954

-4.057

-5.626

-5.468

-5.265

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

1.744

2.223

817

758

659

528

Resultaat

-2.938

-4.578

-5.030

-5.364

-5.311

-5.245

 

Verbonden partijen

Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. en Zevenhuis C.V.

Businesspark Zevenhuis Hoorn BV