Programma overzicht

Bestuur en ondersteuning

Hoofddoelstelling

Onze inwoners en ondernemers kunnen bouwen op een besluitvaardige, betrouwbare, gastvrije en klantgerichte gemeente. Een gemeente die de verbinding met de stad zoekt en  initiatieven de ruimte geeft. Een gemeente die meedenkt en initiatiefnemers helpt om hun plannen waar te maken.
Samenwerken is ons vertrekpunt. Met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen werken we aan plannen en beleid om onze stad mooier te maken. Als gemeente werken we nadrukkelijk samen binnen de regio Westfriesland en andere relevante netwerken, zoals het G-40 Stedennetwerk, de Metropoolregio Amsterdam  en Noord-Holland Noord.

Beleidsvelden

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Relatie inwoners en bestuur

-3.300

-3.480

-3.605

0

-3.605

-3.561

-3.562

-3.576

Publieke dienstverlening

-909

-1.351

-1.731

757

-974

-1.138

-1.168

-1.223

Bestuurlijke samenwerking

-75

-185

-343

256

-87

-87

-87

-87

Financiering en algemene lasten en baten

5.627

5.747

-1.054

6.920

5.867

5.610

5.180

4.943

Totaal saldo van baten en lasten

1.342

731

-6.732

7.933

1.200

824

363

57

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

739

380

45

0

0

14

Resultaat

2.082

1.111

1.245

824

363

71

 

Verbonden partijen

Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland