Overzicht programma's

Programma’s waarover een positief besluit is genomen, zijn opgenomen in het projectenportfolio van de gemeente Hoorn. In dit onderdeel van de begroting worden deze programma’s toegelicht. Programma’s zijn gericht op het behalen van doelstellingen, en hiervoor worden voor een periode van meerdere jaren middelen ter beschikking gesteld.
Per programma wordt de (meerjarige) doelstelling toegelicht. Ook wordt beschreven welke activiteiten in 2020 worden uitgevoerd en welke concrete resultaten in 2020 worden verwacht.

ga terug